سلام,سايت زير را به دوستداران گوگوش عزيز معرفي ميكنم .

هر چه گشتم كسي عزيز تر از گوگوش پيدا نكردم.

http://www.tajikestan.com/thehome.htm

 پشت هم گزارش سقوط بد - پشت هم خطابه ی سايه ی مرگ - خبر خودسوزی ترانه کُش - خبر توقيف يک صدای خوش - خبر پريدن عطر گلاب - خبر دزديدن يک شعر ناب - پشت هم مراسم جايزه دار - خبر قتل گلی وقت فرار - تو فقط مبارک و خوش خبری - از همه گلخونه ها تازه تری - تو فقط حادثه ای خجسته ای که غريبانه به گُل نشسته ای - پشت هم برنده ای از ناکجا - پشت هم دونده ای بی دست و پا - خبر بوسيدن گريه ی ياس - خبر عروسی من با بهار - پخش يک مسابقه بی قهرمان - پخش چه چه تا سحر بی لقمه نان - پشت هم مصاحبه با ميرغضب - پشت هم سوزن و نخ بر لب شهر - تو فقط مبارک و خوش خبری - از همه گلخونه ها تازه تری - تو فقط حادثه ای خجسته ای که غريبانه به گُل نشسته ای - بهترين خبر همين حضور توست - خبر حادثه عبور توست - پخش يک گزارش از خنده تو - بغض تو پرواز پر کنده ی تو - پشت هم ضيافت موج و صدف - پيش تو ستاره ها آخر صف - پشت هم نمايش ديدار ما - من و تو بارون پشت شيشه ها - تو فقط مبارک و خوش خبری - از همه گلخونه ها تازه تری - تو فقط حادثه ای خجسته ای که غريبانه به گُل نشسته ای

35.gif

/ 1 نظر / 7 بازدید
دانش

ارتباط جادوئی با ضمير ناخوداگاه !