ميگن مادونا تازگی ها خيلی مذهبی شده.قبل از هر کنسرت بايد در يک اتاق که اصلا هيچ سر وصدائی نداشته باشه يک ساعت تنها باشه و به خلسه ميره تا با خدا راز ونياز کنه البته اسمش را هم عوض کرده و حالا شده استر.حتی دين جديدی هم داره يعنی ديگه مسيحی نيست و نوعی يهودی است که تو هنر پيشه های امريکا مد شده.

 

Foto

 

خوب پول زياد داشتن اين چيز ها را هم داره که ادم از هم چيز خسته ميشه و دنبال تنوع هست حتی دين تازه يا اسم جديد.خدا نصيب نکنه يا بر عکس؟

/ 1 نظر / 7 بازدید

من عاشق مادونا هستم دلم می خواد دادبزنم اينجوری نميشه