سلام, انتخاب اقاي سعيد مرتضوي را به عنوان مدير نمونه (بخوانيد فرمانبر  نمونه) به همه دوستان وفرمانده هاي ايشان تبريك ميگويم واقعا انتخاب بسيار مناسب و درستي ميباشد پيشنهاد ميكنم براي پاداش زحمات  ايشان را به  بهشت اعزام فرمايند چون جاهاي ديگر قابل ايشان را ندارد

/ 0 نظر / 5 بازدید