سلام طبق اخرين بررسی دانشگاهی در فلوريدا که در مجله nature به چاپ رسيده tiranosaurio (دينوسور گوشتحوار)

                                                Reproducción de un Tiranosaurio Rex. (El Mundo)

 تا ۱۴ سالگی روزی ۲ کيلو به وزنش اضافه ميشده(چاق ميشده) و بين ۱۴ تا ۱۸ سالگی به سن بلوغ می رسيده (۵۰۰ تا ۶۰۰ کيلو).28.gif

وقتی اينرا خواندم خدا را شکر کردم به ۲ دليل

۱-که اين دينوسوره با من همزمان نبوده چون يه لقمه چپم ميکرده.17.gif

۲-که من خودم دينوسور نيستم.چون برای ۵ کيلو لاغر شدن اين همه عذاب ميکشم ۵ تن را چه جوری بايد کنترل ميکردم.06.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید