سلام,از چند هفته پيش با سايت صفا در لس آنجلس آشنا شدم و بقيه دوستانش, براي اينكه دلتون بسوزه مارمولك را از آنجا ديدم (كيفيت خيلي خوب نبود اما تا اينجا رو پرده بياد بسيار ازش ممنونم اگرچه اسپانيا يار غار ملاهاست وممكنه بخاطز تجارت وكاسبي هرگز رو پرده نياد)23.gif
به هرحال از نوشته اي كه در باره شبيخون در كامنت او گذاشته بودند دلم گرفت
 مشكل مردم در ايران نبودن آزادي همراه با فقر,بي عدالتي,...وپررويي حكومت است .در دنيا در حال حاضر تك هستيم چون اوضاع افغانستان عوض شده.
در خيلي از كشورهاي جهان سوم توريسم مخصوص سكس دارند( تايوان...)
يا از 8و 9 سالگي ذر خبابان پسر ودختر تن فروشي ميكنند(بيشتر كشورهاي امريكاي جنوبي)16.gif
اما آزادي فردي واجتماعي دارند ميتوانند تا سرحد مرگ آزادانه مشروب بنوشند
و در هر پارك هر رستوراني تا سرحد عشقبازي جلو بروند
 دربعضي از كشور هاي مسلمان اين چيز ها نيست( عربستان سعودي)
  اما پول وكار هست35.gif
 2 روز پيش در كلمبيا زني يك زن ديگر را كه 8 ماهه حامله بوده گول ميزند وبه
 عنوان اينكه ميخواهد لباس بچه به او هديه كند به خانه ميبرد باداروي گياهي بيهوش ميكند,با چاقوي آشپزخانه بچه اش را بيرون ميآورد و مادر را  به جنگلي نزديك خانه ميبرد وبخيال اينكه مرده است ول ميكند زن بهوش آمده به پليس مراجعه ميكند و پس از چند ساعت بچه را پيدا ميكنند 17.gif
در كلمبيا هر روز چند بچه دزديده و بفروش ميرسند.
اما درهمين خراب شده هم زنها با مردان در  برابر قانون مساوي هستند  ميتوانند
رنگ لباسشان را انتخاب كنند حق طلاق دارند
 در كوبا آنقدر خراب هست كه حتي دختر فيدل كاسترو از كشور فرار ميكند وسالهاست كه پناهنده است .
اما در كوبا هم از ايران بيشتر آزادي وجود دارد. 33.gif

                        اما در ايران حتي غم جيره بندي شده
                        شادي با قطره چكان و دولتي است
                                    و هزار درد ديگر 08.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید