عزاداری

آه!ياسر عرفات هم مرد٫وحتمن همه مراسم حاکسپاری اش را ديده ايم.من هم با يکی از دوستانم٫اين مراسم را از کانال ۳ اسپانيا که آنرا بطور مستقيم پخش ميکرد و چند روزنامه نگار٫بطور همزمان در باره ياسر عرفات حرف ميزدند و مراسم را تفسير ميکردند٫ديدم.همه ديديم که با چه ابهت و وقاری در فرانسه وحتی مصر برگزار شد و با چه بی برنامگی و آشفته بازاری در رام الله!.و اگر مثل من بیکار بوديد حتمن شمرديد که چند بار در هليکوپتر را باز کردند و دوباره بستند٫چند بار پله را از هليکوپتر بيرون آوردند دوباره بردند تو٫چند هزار تير هوايی شليک کردند و چند بار سرنشينان هليکوپتر از اون بالا از مردم خاستند که بروند عقب تا ماشين نزديک شود و بتوانند تابوت را به آن منتقل کنند! و اما مردم تنها ميخاستند به تابوت نزديک شوند.تير٫ تفنگ٫ خاهش اثری نداشت.هدف لمس تابوت بود و بس.سرانجام تابوت را در يک جیپ رو باز قرار دادند و برای اولين بار در عمرم ديدم که چند نفر روی تابوت نشستند و با هيجان و احساس پيروزی شروع کردند به فرياد زدن.در پايان بدليل جنون و هجوم مردم٫نتوانستند در جای پيش بينی شده دفنش کنند و در نيمه راه٫سر و ته قضيه را هم آوردند.دلم ميخاست يه جوری زمان می ايستاد و يکی از تک تک آن مردم میپرسيد که چرا و به کجا حمله ميکنند٫از دست زدن به تابوت چه احساسی پيدا ميکنند؟چرا مثل آدمای طبيعی در يک صف نمی ايستند که ماشين حامل تابوت رد شود و برای آمرزش او دعا کنند و يا تنها تماشا کنند؟.زمانی که مردی را نشان دادند که پسر بچه ۵ با ۶ ساله اش را روی دست بلند کرده و سعی ميکند که به تابوت نزديک شود٫دوستم از من پرسيد معنی و دليل اين از جان گذشتگی برای لمس تابوت٫در اسلام چيست؟ گفتم:چنين رسمی وجود ندارد و اين عربها وحشی هستند:درست در همانموقع مجری برنامه که يکی از قديمی ترين روز نامه نگاران اسپانيا است و از زمان فرانکو در راديو و تلويزيون برنامه دارد و من کارش را خيلی دوست دارم گفت: اين صحنه ها مرا ياد مراسم خاکسپاری آيت الله خمينی مياندازد!!:لعنت به زبانی که بی موقع باز ميشود و ديگه هم اين خانم روزنامه نگار را دوست ندارم.

/ 9 نظر / 3 بازدید
اسد

سلام زیتا جان منهم مراسم را دیدم ، حق با توست.

بابک ( وبلاگ اوشو )

من درست وسط های مطلب شما بودم که ياد اون صحنه و خيلی صحنه های ديگه که ما هر سال در ايران ميبينيم افتادم ....لعنت به دهانی که بی موقع باز شود و لعنت به مغزهایی که بی موقع از کار می افتند

mehran

مرد که مرد خیلی خوشم میاد از این طایفه عرب ؟؟یک کارگر اروپایی یا آمریکایی رو به یک دیپلمات عرب ترجیح میدم.

pouya

سلام عزيزم مرسی که سر زدی شاد و موفق باشی.بای بای.

خدابيامرز

سلام عليکم / و خدا لعنت کند به دهان بی موقع باز شونده! /البته من رو هم ياد همون موقع ها انداخت!

mehran

حال همه ما خوب است. اما تو باور نکن.خوبم.

nightbat

سلام.من فعلا وسط امتحانام دو هفته طول ميکشه thx for your comment bye