سلام  ديشب كانال 5 اينجا فيلم ثريا پرنسي با چشمهايي غمگين را نشان داد هبچكدام از هنرپيشه ها را نميشناختم ( البته ز ياد اهل فيلم و سينما نيستم تنها چون مربوط به ايران بود نگاه كردم) در جمع بد نبود به دوستان وآشنايان زنگ زدم كه همه انرا ببيند  شايد اينجوري بفهمند كه با عربها فرق داريم و شاه مثل همه ايرانيها عاشق تمدن وزندگي مدرن وبيزار از وحشي گري بود در اين روز ها كه از هر چه با حجاب و مسلمان نماز خو ان ميترسند بايد از پخش فيلم هاي اينجوري ممنون بود ,هر بار كه 3 تا ژاپني بيچاره را نشان ميدهند كه عراقيهاي وحشي مسلمان با چاقو,بهتر بگم با  دشنه اي زبر گلوشان انها را تهديد به سر بريدن ميكنند از هرچه ادميزاد است نااميد ميشم  و با اجازه همه شما از طرف خودم و همه نوع بشر از حيوانات وحشي ودرنده پوزش ميخواهم چون دستكم حيوانات تنها براي تنازع بقا همديگر را ميكشند و هرگز حيوانات ديگر را شكنجه نميكنند آنوقت ما به آنها ميگويم وحشي ¡¡ .

/ 1 نظر / 6 بازدید
یه رهگذر.....

سلام ... آنچه را که اینک میخوانید به دیگران نیز بگویید:.... هيچوقت فکر کرده اید . چرا آدمی که هميشه بدنبال آرامشه . اون و به دست نمی آ ره؟........ ميگويم موانعی در ما وجود داره که نميذاره ما به آرامش واقعی دست پيدا کنيم (بعضی از روان شناسان نیز در این موضوع متفق الرایند)..... اگر ما این موانع رو از ذهن مان پاک کنیم . به آرامش دست می یابیم....... البته وقتی ما بتونیم آرامشو به دست بیاریم . یا بهتر بگویم موانع اون رو از درون خودمون پاک کنیم . خلاقیت و شکوفایی . شادمانی و سرور . و ارتباط با یگانه خالق بی همتا را نیز می توانیم دمادم در خودمان تجربه کنیم «این یک خلسه و رویا نیست . بلکه واقعیت است و با تخلیه ذهن امکان پذیر و میسر برای یکایک ما انسان ها می باشد. و لی مشکل اساسی ما این است که خود واقعی مان را نشناخته ایم » .... بياييم با «خودشناسي» . خويشتن خودمان را بيشتر بشناسيم و «خود برترمان» رانیز کشف کنيم .......... با خودتان صمیمانه ارتباط برقرار نمایید که آنگاه دچار شگفتی و حیرت خواهیدشد