سلام, گاهي از فهرست كاربران يا از وبلاگهاي به روز شده يكي را انتخاب ميكنم وميخوانم سعي ميكنم نويسنده اش را پيش خودم مجسم كنم وحتي بين سطرها را هم بخوانم,گاهي دلم ميگيره ,گاهي باعث تبسمي يا حتي خنده اي ميشه ولي بيشتر وقتها عصباني ميشم از اينكه چرا اينهمه تفاوت بين زندگي جوانهاي ايران با جوانهاي اروپا يا بقبه هست چند هزار وبلاگ نويس نوجوان در ايران هست فكر ميكنم ركورد دار باشيم ,جاهاي ديگه انقدر سرگرمي هست كه وقت وبلاگنويسي نيست تنهاچيزي كه مينويسند پيغام هاي تلفني است وبس.  و حرفهاشون را با صداي بلند ميگن  اگرچه چير زيادي براي گفتن نداشته باشند.

/ 0 نظر / 6 بازدید