ديروز بهترين دوستم به من زنگ زد.تنها دوستی که هيچ وقت رابطه مون قطع نشد (نه اينکه من تنها مسئول اين ادامه دوستی باشم که بيشتر مديون او هستم که وضع مرا ميفهمد) 33.gif اما ايندفعه همه(بيشتر از ۲۰ نفر) دوست های مشترکمان را دعوت کرده بود و تونستم با همه شون حرف بزنم .خدا ميدونه چند سال بود که خبری ازشون نداشتم.آخه ناهيد عزيز هميشه ميتونه منو سورپرايز کنه. هيچکی دوستی به خوبی دوست من نداره.35.gif

/ 4 نظر / 5 بازدید
Bahram

ممنون که به سايتم اومدی . سايت خوبی داری . بازم به ما سر بزن .

nightbat

جديدا به اين ميگن سايت؟

بابک ( وبلاگ اوشو )

يک دوست خوب حتی از يک بشقاب( چلو قورمه سبزی) هم بهتره !!! ( ضرب المثل هوراسائی )