/ 1 نظر / 7 بازدید
داد

زیادی از خودت توقع داری . نمی خواهد اینقدر مثل کنتور سالها را بشماری .البته خودم هم تا حدودی همین طورم .اما از اشاره به سیاهکل در یکی از نوشته هایت که منظور حماسه سیاهکل که نبود .؟