سلام,3روز پيش يك مجموعه تجاري درپاراگويه آتش سوزي ايجاد ميشه ,به چه دليل مهم نيست ,در همه جاي دنيا آتش سوزي پيش مياد.
در اين آتش سوزي تا حالا بيش از 500 نفر جانشان را از دست داده اند؟¡ و تعداد زيادي هم در بيمارستان بستري هستند,واين البته كه مهم است .چطور ممكنه در يك فروشگاه 500 نفر در وسط شهر بميرند؟چون صاحب محل  براي اينكه مردم از فرصت سو استفاده نكنند و مغازه ها را نچابند دستور داده در ها را ببندند و مردم نتوانستند فرار كنند و بيشترشان خفه شدند .
فكر ميكنيد امكان دارد اتفاقي شبيه به اين فاجعه در كشوري مثل ژاپن,آلمان,بلژيك
و امثال آن پيش بيايد؟ چرا تنها در جهان سوم  با يك زلزله 40 ميليون ودر يك سيل
هزار نفر ميميرند .نميدانم اول كشورها فقير ميشوندو بعد جان مردم آن كشور بي ارزش ميشود يا چون جان مردم كشوري ارزش ندارد آن كشور فقير وجهان سومي
ميشود. تنها ميدانم  رياست اين نوع كشور ها به عهده انسان هايي بي عرضه و
بي ارزش هست . تفاوت رييس كشوري مثل كانادا با رييس كشوري مثل سودان مانند تفاوت رييس دانشگاه هاروارد با رييس يك گروه مافيايي روس يا سيسيلي است .ناصر خسرو ميگه بر هر´مردمي  كسي حكومت ميكند كه لايقش هستند من ميگم هر  رييسي در اداره اي وزارتي ,كشوري  رياست ميكند كه لياقت آنرا دارد,همه كه لياقت ندارندبر كشوري مثل دانمارك  حكومت كنند  اول كشور را شبيه گنكو ميكنند تا بتوانند بر آن رياست كنند .شما چه ميگوييد

/ 0 نظر / 6 بازدید