نگاهی از دور

ارابه عداات
نویسنده : زیتا - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٢
 

دیروز دادگاهی در آرژنتین، یک ژنرال سابق را به جرم کشتن یک پسر پانزده ساله که از هوادران کمونیسم در دوران دیکتاتور پینوشه (1976- 1983 ) بود به حبس ابد محکوم کرد.در همین راستا 5 نظامی سابق هم به 8 تا 25 سال زندان محکوم شدند.

این اولین حکم این دادگاه ازسلسله دادگاه هائی است که به تازگی شروغ شده.

 در جلسه دادگاه مادر این جوان اینطور شهادت داد:
در 1976 نطامیان به خانه مان ریختند و او را با من دستگیر کزده و بردند. در انجا به همه چشم بند می بستند،با اینکه صدای موزیک را تا آخرین حد بالا میبردند اما من صدای ضجه های او زیر شکنجه را  میشنیدم و بی شک او هم فزیاد های من را میشنید.

ازابه عدالت خیلی کند حرکت میکند.اما میرسد.