نگاهی از دور

انقلاب و عشق
نویسنده : زیتا - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢٤
 

نزديک به ۹ ماه است که از انقلاب نارنجی که زندگی را در اوکراين عوض کرد٫ميگذرد.نتيجه آن انقلاب اما بسيار شگفت انگيز است.اينرا يکی از مقامهای بلند پايه دولت جديد اوکراين ميگويد.چون نرخ زاد و ولد در اين کشور بطور چشمگيری افزايش يافته.يعنی آن هيجان انقلابی باعث شد که مردم خيلی مهربان بشوند٫اين مهربانی حتا به زن و شوهرها هم رسيد!و حالا پس از ۹ ماه٫کار و بار دکتران و بيمارستان ها٫سکه شده.او اضافه ميکند که در اين کشور ۵۰ ميليون نفری٫امسال سی هزار بچه٫بيش از سال پيش متولد شده اند.اگر انقلاب نارنجی که زير پای حکومت پيشين را جارو کرد و اپوزيسيون طرفدار الحاق به جامعه اروپا را٫بر سر کار آورد٫هنوز نتوانسته ميوه اقتصادی به بار آورد٫نگران نباشيد که ميوه های عشق و خوش بينی آن به بار نشسته.

نميدانم که ربطی به موضوع دارد يا نه؟ولی دوست دارم اضافه کنم:

که روزی يک زن جوان که خيلی دوست داشت ازدواج کند و موفق نميشد٫يک آگهی شوهريابی در روزنامه محلی ميدهد.روز بعد سيصد نامه دريافت ميکند٫نامه ها از زنانی بود که شوهر خودشان را به او تقديم ميکردند.