نگاهی از دور

نيروی خواستن
نویسنده : زیتا - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٧
 

خواستن توانستن است؟چند بار اين جمله را شنيده ايم و شايد حتا خودمان به ديگران گفته باشيم؟اما براستی آنرا باور داريم؟شده پروژه ای را شروع کنيم و مهمتر اينکه٫ آنرا به پايان ببريم که حتا خود مارا به تعجب وادارد؟...به هر حال بد نيست که با دون(آقای)خوستو آشنا بشويم.

اين آقای خوشرو و ساده٫شايد با اراده ترين آدمی باشد که کره زمين بخودش ديده باشد.در جوانی بعنوان راهب در کليسا مشغول به خدمت ميشود ولی در سال ۱۹۶۰ بدليل ابتلا به سل و خطر اشاعه آن به ديگر راهبان٫ناچار به ترک کليسا ميشود.اما هدف و خواسته اش را که خدمت به کليسا و خدا بود نمی تواند رها کند٫پس از در ديگر وارد ميشود که راههای رسيدن به هدف٫بسيار است.اما اين مرد کوچک اندام شايد٫ عجيب ترين راه را انتخاب کرد.تنها چيزی که داشت چند تکه زمين بود که از پدر به ارث برده بود و تصميم ميگيرد که يک کاته درال(يک کليسای بزرگ...)آنهم با دست خودش در يکی از ۳ قطعه زمين ارثی بسازد و امروز که نزديک به ۴۵ سال از آن روز ميگذرد هنوز کاملن تمام نشده در سالهای اول کسی به او کمک نمی کرد.۲ قطعه زمين ديگر را می فروشد و خرج کاته درال ميکند.در اين راه از باقيمانده مصالحی که ديگران دور می ريختند استفاده ميکرد.بعد ها گاهگاهی کسانی بطور داوطلب چند روزی کمکش ميکنند و گاهی هم شرکتی ساختمانی چند روزی وسيله ای به او قرض ميدهد.هنوز هم در ۸۲ سالگی روزی ده ساعت کار ميکند.اگر ميخواهيد در اين باره بيشتر بدانيد ميتوانيد به اينجا برويد.

نميدانم ساختن يک کليسا يکی از راههای رسيدن به خدا باشد يا نه٫من اما اگر اين نيروی اراده آهنی را داشتم٫که ندارم٫يک خانه برای مادران جوان بيکار و بی پول ميساختم که برای گذران زندگی خود و فرزندش ناچار نباشد هر توهين و زجری را بخودش روا داشته بدارد.ولی شناختن دون خوستو٫بی شک ميتواند راهی باشد برای شناختن انسان٫که يک تنه٫توانايی ساختن يک کاته درال را دارد.حالا اگر بخواهيم همه٫دست در دست هم بيندازيم چه ها که نميتوانيم بسازيم!