نگاهی از دور

دريا
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢٥
 

من از سفر برگشتم.نه اينکه آمدن من از سفر مهم بوده باشد.ولی خوب بايد به آگاهی ميرساندم که نگران صنعت توريسم و جهانگردی مردم اسپانيا نباشيد.حالا که ملک فهد از اين دنيا رفته٫من در خودم اين مسووليت را احساس کردم که بايد به سهم خودم کمکی بکنم.به هر حال اين مملکت به گردن ما حق داره و بايد کمبودی را که ديگران بجا ميگذارند٫پر کرد.من هم هر چه را که در طول سال پس انداز کرده بودم٫برداشتم و رفتم و جای شما خالی٫خرج کردم و برگشتم.حالا دوباره روز از نو و روزی از نو.البته٫ما را آنجايی که اين مرحوم ميرفت راه نميدادند.ما بايد بريم دريای بيچاره ها و کم پول ها.در اين دنيا همه چيز طبقه بندی شده است.حتا دريا.مثلن٫ماربيا برای ستاره های سينما و مدلها در سطح کلوديا شيفر و کاترين زتا جونز و کامرون دياز و غيره است.ايبيزا مخصوص خوشگذرانی جوانهای پولدار٫مثل نوه های پادشاه موناکو و ميليونر های ديگر است.جزاير قناری برای سنتی ها و محافظه کاران است و بنی دورم يکی از ساحلهای مردمی و ارزان است.پيدا کنيد محل مسافرت پرتقال فروش را!