نگاهی از دور

سان فرمين
نویسنده : زیتا - ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱٦
 

ديگر ميشود گفت که اين بلاگشهر٫طوفان را پشت سر گذاشته و خوشبختانه همه چيز به روال قبل از انتخابات برگشته.در آن روزها گاهی در شناخت دوستان قديمی٫دچار مشکل ميشدم.حالا که همه به روش قبلی برگشته اند٫من هم مانند آن روزهای پيش از طوفان٫در باره يکی از جشن های اسپانيا مينويسم٫نکند فکر ميکرديد که تمام شده بودند؟!به اطلاع ميرسانم که نه.و اين يکی را حتمن شما هم کم و بيش٫ميشناسيد.چون شايد معروفترين جشن در اسپانيا باشد و اين شهرت جهانی را مديون ارنست همينگوی است که در کتاب خورشيد هم طلوع ميکند٫از اين جشن و مراسم آن ميگويد.اين جشن در روز هفتم از ماه هفتم ميلادی٫يعنی جولای به مدت يک هفته برگزار ميشود و دراين يک هفته٫هر روز مردان شهر و توريست های بی کله٫سرتا پا سفيد میپوشند و دستمال قرمزی به گردن بسته و شش گاو را از محل نگهداری آنان تا ميدان گاو بازی که تنها ۸۰۰ متر فاصله دارد٫همراهی ميکنند.در اين مسير هشتصد متری٫ که گاهی بعلت ازدحام مردم و گيج شدن گاوها٫ده دقيقه طول ميکشد٫معلوم نيست که گاوها مردم را تعقيب ميکنند يا بر عکس.هر روز عصر هم٫معروفترين و بهترين گاو باز ها٫در ميدان گاو بازی با آنها ميجنگند و شب ها هم طبق معمول همه جشنها٫به رقص و پايکوبی میپردازند.اگر دوست داريد در اين جشن شرکت کنيد٫بايد زود چمدانتان را ببنديد و راه بيفتيد٫چون فردا هفت جولای است و اولين روز جشن.اين هم عکسی از جشن سان فرمين.

اين چند تا را هم از اينجا ببينيد.