نگاهی از دور

رييس دولت دلخواه
نویسنده : زیتا - ساعت ۳:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱
 

کاميلو خوزه سلا٫نوبل ادبيات سال ۱۹۸۹ ٫پس از پايان انتخابات نخست وزيری در سال ۱۹۹۳ ٫نامه ای به آقای ازنار مينويسد که در کتاب چهره ها و شخصيت هاـ ی ايشان٫که چند ماه پيش منتشر شده٫آمده است که ترجمه آن در زير تقديم ميشود.باشد که با سليقه٫ديگران هم آشنا شويم.

بايد جوان باشد٫اما نبايد رويا پرور باشد.جوانی نيرويی است که برای سياست ضروری است ولی رويا پروری را بايدپشت سر گذاشته باشد.بايد تا حدی خوش قيافه باشد٫اما لازم نيست که مانکن يا چيزی در آن حد باشد.بايد سخنران باشد اما حراف نباشد و مهمتر از آن نبايد از اين هنر برای دگرگونه نشان دادن نيت خود و يا طفره رفتن از پاسخگويی استفاده کند.بايد زبان رسمی کشور را بدون هرگونه لهجه و فرانسوی و انگليسی را با لهجه کمی بد ميهن پرستانه حرف بزند.نبايد هرگز رابطه اش با مردم و خيابان قطع شده باشد.نبايد به هيچ روی دنباله رو و مقلد چيزی يا کسی باشد.بايد معتقد به قانون اساسی باشد و هرگز بدنبال جمع کردن پول نباشد.سياستمداران بزرگ جهان و تاريخ٫دزدی نکردند٫چون ميدانستند که اين پول است که بدنبال قدرت است و نه برعکس.اگر چند سال پيش بود ميگفتم که بايد از بچگی با قاشق و چنگال نقره غذا خورده باشد ولی حالا لازم نيست چون امروزه قاشق و چنگالهای استيل ضد زنگ وجود دارد که خيلی شيک و زيبا و اوريژينال هستند.البته لازمست که در انتخابات برنده شود٫مسلم است.ولی بدون اينکه فراموش کند که انتخابات٫قدرت ميدهد٫بله.اين قدرت که يک حدودی دارد٫چه از نظر زمانی وچه ازنظر کيفی.ولی انتخابات اجبارن به شخص٫فرزانگی و دانايی٫نميدهد.يک نخست وزير لازم داريم و در جستجوی شخصی برای اينکار هستيم.دوست داشتم٫کسی که به اين تصوير نزديک است٫پيدا شود.