نگاهی از دور

پيشگويی
نویسنده : زیتا - ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٤
 

هر سال در ماه دسامبر٫بازار پيشگوها و ستاره شناسها و فالگيرها گرم ميشود.مجله ها شماره مخصوص منتشر ميکنند و در آن اتفاقات مهمی که در سال بعد منتظر متولدين ماههای مختلف سال است به اطلاع خريداران مجله ميرسانند.تلويزيونها در برنامه های گوناگون با پيشگوها مصاحبه ها ميکنند.و در باره شخصيتهای معروف و مطرح روز از آنها سووال ميکنند.آنها هم٫هر کدام با وسيله مخصوص کار خود٫از گوی شيشه ای گرفته تا کارتهای تاروت٫با لباسهای عجيب و غريب٫در حاليکه قيافه دانشمندان و فرزانگان بخود گرقته اند٫آينده آن شخصيت مورد بحث را پيش بينی ميکنند.اگر جوان است ميگويند ازدواج ميکند٫اگر ازدواج کرده ميگويند بچه دار ميشود و اگر اختلاف زناشويی دارند ميگويند طلاق ميگيرد.و بيشتر اشتباه ميکنند که درست حدس ميزنند.گاهی هم اين خبرنگارهای بدجنس٫تمام پيش بينيهای اشتباه سالهای گذشته آن پيشگو را پشت سر هم٫پيش يا بعد از اظهار فضل او پخش ميکنند و پولی را که بابت حضور در برنامه به او پرداخت کرده اند٫اينجوری حلالش ميکنند که بدجوری شرمنده ميشوند.حالا من هم برای انتخابات اين دوره رياست جمهوری در ايران٫در گوی شيشه ای خودم نگاه کرده ام و نتيجه را با تفسير به اطلاع ميرسانم.نيروهای غيبی به من گفته اند که در اين دوره آقای معين انتخاب ميشوند.و به همين دليل٫اول او را رد صلاحيت کرده اند تا مردم از سر لجبازی يه ايشان رآی بدهند(هر کس را حکومت رد کند شيرين ميشود)و برای اطمينان آقای رفسنجانی را وارد گود کردند که بقيه مردم هم از ترس اينکه ايشان انتخاب نشود به آقای معين رآی بدهند و در نتيجه همه شاد و راضی اين انتخابات را به پايان ميبريم.حکومت از اينکه با اين ترفند مردم را به پای صندوق ها کشانده و ما مردم هم از اينکه٫بين بد و بدتر معروف٫تنها بد را انتخاب کرده ايم.آی سياست!!