نگاهی از دور

هنر بهتر است يا سياست؟
نویسنده : زیتا - ساعت ٥:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٢٥
 

امروز فيلم(لاک پشتها هم پرواز ميکنند)را ديدم.شايد شما اين فيلم را ديده ايد و اگر هم نديده ايد٫حتمن در باره اش زياد شنيده ايد.و ممکن است بگوييد در اين گرماگرم دعوای  رياست(منظور همان رياست جمهوری است)اين ديگر چه کسی است که در باره يک فيلم٫آنهم فيلمی که ۳ ماه پيش بيرون آمده مطلب مينويسد.خوب من اين فيلم را تاکنون نديده بودم و همه بازيکنان آن٫چهره هايی جديد و شناخته نشده بودند.تازه ديدن يک فيلم ايرانی در يک سينمای اسپانيايی٫چيزی نيست که هرروز اتفاق بيفتد.در عوض اين داستان انتخابات و نامزدی برای رياست جمهوری در ايران هر ۴ سال يکبار با همان بازيکنان و همان سناريو٫تکرار ميشود.تنها فرقی که در اين دوره ديده شده٫همان ازدياد نامزدهای زن ميباشد.که من بنوبه خود از همه آقايان ايرانی٫از رهبر گرفته تا نيروهای انتظامی٫تشکر ميکنم که اين همه جسارت همجنسان  مرا تاب مياورند.فکرش را بکنيد: در برابر مردان٫کشور دوست و برادر و مسلمان و همسايه٫يعنی پاکستان که زنان را بخاطر تمايل در دويدن در يک دو- ی ماراتون٫به زندان می اندازند٫در ايران چه مردان نازنين و مدرنی داريم.