نگاهی از دور

ازدواج دو باره مد ميشود
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٩
 

هفته پيش پس از ماهها بحث و گفتگو٫در اسپانيا قانونی به تصويب رسيد که هموسکسوال ها ميتوانند بطور رسمی ازدواج کنند. و اينجوری آقای زاپاترو به يکی از قولهای انتخاباتی خود وفا کرد.البته اسپانيا نخستين کشوری نيست که چنين قانونی را تصويب ميکند و آخرين هم نخاهد بود.واتيکان به اين قانون اعتراض کرده و از شهرداری ها خاسته که از اجرای عقد و مراسم ازدواج بين هموسکسوال ها خودداری کنند و دولت اسپانيا هم برای از بين بردن شک و ترديد و پاسخ به پرسشهای ايجاد شده٫گفته که اگر شهرداری از انجام اينکار خودداری کند طبق قوانين اداری به عدم انجام وظيفه متهم و جريمه مربوطه را پرداخت خاهند کرد.از طرفی اسپانيا کشوری کاتوليک است و کم نيستند کسانی که معتقد و مومن به دستورات دينی هستند و  وادار کردنشان به کاری که خود معتقد نيستند درست نيست.در نتيجه قرار شده که ماده ای به قوانين کاری شهردار و شهرداريها در مورد ازدواج مدنی اضافه کنند که طبق آن در سطح کشور آن تعداد از شهرداريها که مايل به انجام مراسم ازدواج بين هموسکسوال ها هستند٫اعلام آمادگی کنند تا اين گروه برای ازدواج به آنها مراجعه کنند.به اين ميگن آزادی٫نه کسی را وادار ميکنند که هموسکسوال باشد و نه کسی را مجبور ميکنند که بر خلاف عقايد دينی خود کاری را انجام بدهد.نه هموسکسوال ها را تاييد ميکنند و نه محکوم٫چون جرمی از نظر اجتماعی اتفاق نيفتاده که به محاکمه ای نياز باشد و اگر از نظر دينی جرم هست خدا به نظر و حکم ما نيازی ندارد.اما من نميدانم در اين دوره و زمانه که همه از ازدواج و تعهد دادن فرار ميکنند٫چرا همو سکسوال ها اينقدر برای بدست آوردن اين حق تلاش ميکنند.دنبال درد سر ميگردند يا ميخاهند که صاحبان سالنهای ازدواج و ديگر مشاغل مربوط به جشنهای عروسی از نان خوردن نيفتند؟