نگاهی از دور

کمک به آسيب ديدگان سونامی
نویسنده : زیتا - ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
 

فکر ميکنم که من يه کمی فمنيست هستم.ميدونيد هميشه از اينکه تنها ما خانمها  بايد آرايش ميکرديم٫دلخور بودم.اگرچه من هنوز به سن آرايش نرسيده ام و يا برای فروش هر کالايی٫از تراکتور گرفته تا خلال دندون و کاغذ ديواری٫بايد يه زن خوش هیکل و زيبا آنهم با لباس شنا٫مردم را به خريد دعوت ميکرد٫عصبانی ميشدم.تازه در محيط خانه و خانواده هم٫از ما خانمها ايراد ميگرفتند که چرا در خونه٫آرايش نميکنيم٫لباس شيک و مرتب نمیپوشيم که آقايان٫خدای نکرده حالشان بهم نخورد.و کسی نبود بگه بابا مگه ما خانمها دل نداريم٫يا زيبايی سرمان نميشود که هر جا چشم می اندازيم با مردانی نتراشيده و نخراشيده روبرو ميشويم؟ولی خوشبختانه حالا اوضاع خيلی بهتر شده.ديگه آقايان روز بروز بيشتر به خودشان ميرسند٫کم کم ابرويشان را مرتب ميکنند٫کرمی٫مانيکوری و غيره و غيره.و از همه بهتر٫حالا برای فروش کالا از آقايان خوش تیپ و خوش بر و رو هم استفاده ميکنند.ديگه مدتهاست که در سالن ها و کلوپهای مخصوص خانمها٫آقايان استریپپ تيز ميکنند و اين ما خانمها هستيم که برای خوش تیپه پول و گل پرت ميکنيم.دنياست ديگه.گهی پشت به زين و گهی زين به پشت.از آخرين پديده های اينجوری تقويمهای ديواری با عکس مردانی هشت شانه و دو متری است که مثل نقل و نبات فروخته ميشود.عکسی که در زير ميبينيد از اين دست است.بله بله ميدانم که اينها چهارشانه هم نيستند چه رسد به هشت شانه ولی از نظر شهامت و نمک از هيچکس کمتر نيستند.چون اين ۱۰ مرد و( اگر کمی دقت کنيد)يک خانم٫پليس راهنمايی يکی از شهرهای کوچک اسپانيا هستند که اين عکس دسته جمعی را برای جلد يک تقويم ديواری گرفته اند که تمام درآمد حاصل از فروش آن برای کمک به آسيب ديدگان از سونامی اخير اختصاص داده ميشود.البته هرکدام يک عکس تکی هم برای يکی از ماههای  سال گرفته اند که اگر مايل به ديدن آن هستيد٫بايد ۵ يورو پول بدهيد و بخريد.به اين ميگن شهامت !فکرش را بکنيد٫ همان پليسی که در خيابان برگ جريمه ميدهد دست شما٫يک عکس تمام قد در خانه شما داشته باشد که تنها پوشش او يک تابلوی :خيابان يکطرفه است: باشد

 

Solo para abrir boca, una de las fotos del calendario. (Foto: Policía Local de Fuenlabrada)