نگاهی از دور

راز بقا
نویسنده : زیتا - ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/٢٧
 

هفته گذشته٫برای دولت اسپانيا (و هر دولت واقعی و دمکرات ديگری)هفته آسانی نبود.با فرو ريختن چند خانه و ترک برداشتن تعداد زيادی از خانه های محله ای در بارسلونا بر اثر يک سری کارهای مترو سازی٫شروع شد و با مردن ۱۸ نفر٫ پس از يک جشن تولد در يک ده کوچک٫در خوابگاهی بعلت گاز کربنيک و انفجار بمبی که گروه اتا در روز افتتاح يک نمايشگاه هنری در مادريد گذاشته بود٫ادامه پيدا کرد و با يک آتش سوزی بزرگ در يک ساختمان سی طبقه در مادريد تمام شد.خوشبختانه بجز در مورد جشن تولد٫در حوادث ديگر تلفات جانی نبود.اگرچه در هيچکدام از اين موارد دولت بطور مستقيم و شايد حتا غير مستقيم٫گناهکار نبود(نميدونم چرا مسءول را نميتوانم درست بنويسم!)اما همه مسءولين دولتی و غير دولتی و تلويزيون ها و غيره با تمام توان و امکانات در صحنه بودند.در آتش سوزی روز شنبه که از ساعت ۱۱ شب شروع شد و تا بعدازظهر يکشنبه ادامه داشت ٫بطور مستقيم از ۲ کانال تلويزيون پخش ميشد و شهردار مادريد تمام شب را همراه با گروه آتش نشانی و بقيه دست اندر کاران در خيابان بود.نه در سفر بود نه جلسه داشت و نه بيمار شده بود.همه کانالهای تلويزيونی تلفنی با او مصاحبه کردند.باور کنيد که نميدانم کی خابيد.ولی صد در صد به خانه اش نرفت.در روز بمبگذاری هم پس از يک ساعت در محل نمايشگاه حاضر شد و عصر همانروز پادشاه و شهبانوی اسپانيا در مراسم افتتاح نمايشگاه شرکت کردند و از اينکه ممکن است بمب ديگری هم گذاشته باشند نترسيدند.در مراسم به حاکسپاری آن هيجده نفر٫وليعهد و همسرش شرکت کردند.بله هفته سختی برای مردم بود.آما دستکم تنها نبودند و دولتمردان در نقش از ما بهتران در پشت رييس دفتر و سکرتر و نوارهای تلفنی پنهان نشده بودند.درست در همان روزها چند متر برف در رشت زندگی مردم را فلج کرده بود.آنجا چه گذشت؟شما بهتر ميدانيد.اينجا کارها و اوضاع چطور است٫من به شما اطلاع دادم.اينجا کسی ادعای مسلمانی و نمايندگی از خدا را ندارد.اينجا تنها خدمتگزار مردم هستندو بس. نه اينکه فرشته باشند.نه .اما اگر خوب خدمت نکنند٫بايد از اسب مراد پياده شوند.اين است راز بقا.نه کمتر نه بيشتر.