نگاهی از دور

قانون يا عدالت
نویسنده : زیتا - ساعت ٥:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٢٧
 

هر از چند گاهی در اسپانيا٫حرف از اصلاح قانون جنايی پيش مياد و هر بار نياز بيشتری به تطبيق قانون با تغيرات جامعه احساس ميشه.آيا پيروی صد در صد از قانون ميتواند گاهی بی عدالتی باشد؟يا عيب در خود قانون است؟آيا زندان برای تنبيه مجرم است يا بيمه درستکاران؟برای گرفتن حق ضعيف از قوی است يا برای جلوگيری ار هرج و مرج؟همه اينها و خيلی چيزهای ديگر شايد!؟آيا تنها با اجرای قانون٫حق قربانی تامين ميشود؟با کسی  که ده نفر را در نهايت خونسردی ميکشد٫چکار بايد کرد؟اعدام؟!!

تا يکماه ديگر يکی از اعضای اتا که ۲۵ نفر را کشته پس از گذراندن ۱۸ سال در زندان با ۴۸ سال سن آزاد ميشود!منظورم اينست که پس از آزادی٫ فرصت زيادی برای کشتن خاهد داشت.چون نه تنها پشيمان نشده. که٫ هر بار ديگر اعضای حزب اتا کسی را ميکشتند او در زندان با شامپانی و لانگوستينو (غذايی دريايی)موفقيت دوستانش و مرگ بيگناهان را جشن ميگرفته.حالا چطور چنين چيزی در زندان امکان دارد٫مربوط به  تفسيری است که از مجازات در جوامع مختلف وجود دارد.و شايد هم بپرسيد چرا جزای کسی که ۲۵ نفر را کشته٫بايد ۱۸ سال زندان باشد؟باز ميگرديم به همان پرسش های اولی.زندان برای تنبیه مجرم است يا اصلاح او؟و اينکه اجرای قانون به معنی عدالت هم هست؟به هر حال ۱۸ سال پيش اين موجود را به ۲۹۹۵ سال زندان محکوم کردند.چون در اسپانيا اعدام و حبس ابد وجود ندارد و کسی را بيش از ۳۰ سال نمیتوان در زندان نگه داشت٫از طرفی به دلايل مختلف٫مثلن تحصيل٫آموختن يک يا چند حرفه٫کار در آشپزخانه و غيره بطور اتوماتيک باعث تخفيف در مدت زندان ميشود.و ايشان هم به ازای هر ترم ۳ماهه تحصيل٫ ۲۰ روز تشويق شده اند که بتوانند هر چه زودتر آزاد شوند و اين همه قربانی های آينده شان را در انتظار نگذارند. در پايان دوست دارم بپرسم٫زندان تنها برای مجازات آقا بده  هست  يا دور نگهداشتن او از مردم بی دفاع.به زبان ديگر  بايد در داخل زندان  از امکانات رفاهی برخودار باشند يا به حداقل بسازند؟