نگاهی از دور

متلک
نویسنده : زیتا - ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱٤
 

درست روز اول ژانويه که صبح زود از خانه به محل کارم ميرفتم٫يکی به من متلک گفت!خودم ميدونم که عجيب است کسی در اين باره بنويسد٫و برای همين علامت تعجب ميگذارم.اما شايد دلايل تعجب ما يکی نباشد.شايد بگين تو اين روز ها که صد ها هزار نفر در اثر سونامی٫ زندگی يا دار وندارشان را از دست داده اند٫چطور يکی در باره متلکی که شنيده حرف ميزند؟بايد بگم٫درست به همين دليل رويم را بر ميگردانم به اينطرف که ديگه تاب غم وغصه ندارم٫فکر ميکنم تا ساليان سال و برای همه بشريت٫در اين ۲۰۰۴ غم وغصه داشته ايم.ومن که از گفته و ضرب المثل خيلی خوشم مياد٫يک ضرب المثل اسپانيايی را به کمک ميگيرم که ميگه:در برابر آب و هوای بد٫خودت را به روحيه خوب مجهز کن:تازه نميدونم که چند سال بود که متلک نشنيده بودم ٫نه اينکه دلم تنگ شده باشه٫چون يکی از چيزهايی که در ايران باعث ميشد٫آدرنالين خونم زياد بشه٫همين متللک شنيدن بود.اما اينجا متلک گفتن در انحصار کارگران ساختمانی است و هرگز يا تقربين هرگز٫کلمات زشت بکار نميبرند.حالا شايد بخواهيد بدونيد که طرف چی گفته؟آنهم در اولين روز سال نو که همه در تعطيلات هستند و کمتر کسی کار ميکند٫شايد هم بنوعی ميخاسته با من همدردی کنه که مثل او از تعطيلات محروم بودم!و تنها گفت:سلام خوشگله:باور کنيد که ابدن خوشگل نيستم و اگر کس ديگری در آن دور و بر ها بود٫ميفهميدم که با من نبوده.اگرچه ٫شايد بنظر او خوشگل اومدم.چون نميدونم که با مردم اکوادور آشنايی داريد يا نه؟ولی اينجا زياد هستند و بايد بگم که خيلی خوش بر وبالا نيستند و من با يک وجب قدم در برابر آنها قد بلند هستم٫حتی در مقايسه با مردان اکوادری.بهر حال خوب نيست آدم زياد فروتن باشه و شکسته نفسی کنه٫چه دروغی داشته که صبح کله سحری به من بگه خوشگله؟!