نگاهی از دور

زن در اسلام
نویسنده : زیتا - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٧
 

اين آقايی؟! که در عکس زير ميبينيد٫محمد کمال مصطفی٫پيشنماز يک مسجد در يکی از شهرهای اسپانيا است.يک پيشنماز معمولی نيست٫خيلی کمالات دارد٫ متفکر عالم اسلام است٫خوب دروغ ميگويد و تازه نويسنده هم هست.آنهم کتابی آنچنان مهم و جنجالی که بخاطر نوشتن آن٫به زندان ميرود.اسم کتابش را هم ميگذارد:زن در اسلام:البته من کتابش را نخانده ام٫و تصميم هم ندارم بخانم٫ يعنی نه ميتوانم و نه ميخاهم.نميخاهم٫چون نيازی ندارم که نظر اين آقا؟! را در باره من زن بدانم و نميتوانم چون خوشبختانه کتاب را از کتابفروشی ها جمع کرده اند.ولی آنهايی که خانده اند آنقدر شعور و عقل معاش داشتند که از او شکايت کنند.چون در کتابش بطور دقيق توضيح ميدهد که شوهران٫چگونه زنهايشان را کتک بزنند که جايش باقی نماند و خدای ناکرده مشکلی برايشان ايجاد شود.ميدانم که هر روز در دنيا هزاران زن  مورد بدرفتاری از شوهر٫پدر و بطور کلی مردان ٫قرار ميگيرند٫ولی اينکه موجودی بتواند ٫با خيال راحت٫بنشيند و راه کتک زدن  زن را در يک کتاب بنويسد و آنرا در دسترس ديگران قرار دهد!؟اين موجود در دفاع از خود ميگويد: هر کسی ميتواند اشتباه کند و از اين به بعد دقت بيشتری خاهد داشت و از مترجم استفاده خاهد کرد که برداشت بد از نوشته هايش نشود.و اگر بخاهيم ايراد گير باشيم حتی در کتابهای آسمانی هم ميتوانيم نکته هايی را پيدا کنيم:برای نوشتن اين کتاب او را به يکسال و سه ماه زندان محکوم کردند ولی متاسفانه پس از ۲۲ روز آزاد شد که  خود داستان ديگری دارد.در روزی که آزاد شد٫جمعی از پيروانش٫شادی کنان به پيشوازش رفتند و در آن ميان چند زن؟!!!!هم بودند.آی که چقدر اعصابم از نوشتن اين خبر خرد ميشود.

ميدانيد چي؟اصلن دوست ندارم عکس اين موجود را در وبلاگم بگذارم و ميدانم که شما هم تمايلی به ديدن آن نداريد.بجايش اين گل را ميگذازم و تقديم ميکنم به همه زنان و مردانی که هر رابطه ای را بر پايه برابری و احترام بنا ميگذارند.