نگاهی از دور

کفاش
نویسنده : زیتا - ساعت ٥:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٩/٧
 

راستی آگه يه روزی بتونيد جای کسی باشيد چه کسی را انتخاب میکنيد؟ من به خيلی ها فکر کردم ولی راستش را بخاهيد٫در اين لحظه دوست ندارم جای آقای zapatero(کفاش) رييس دولت اسپانيا باشم.اين طفلی اگه سياستمدار نبود کارش به کجا ميکشيد؟اصلن دستی پول ميده برای خودش و اسپانيا مشکل درست ميکنه.اولين مشکل را پيش از اينکه رييس بشه خريد و پس انداز کرد برای اين روز ها.سال پيش روز ارتش٫که بعنوان رياست حزب سوسياليست ها در کنار خانواده سلطنتی و سران مملکت داشت رژه ارتش اسپانيا و دوستان و متحدينش را تماشا ميکرد يکدفعه به ذهنش می رسه هنگامی که ارتش آمريکا با پرچم آمريکا رد ميشه٫بعنوان اعتراض به جنگ عراق٫ در حالی که همه ايستاده بودند ايشان بنشينند! و درست پس از رد شدن پرچم امريکا به احترام پرچم کشور بعدی بلند شوند(فکر ميکنم ميخاست لج آقای ازنار رييس دولت پيشين٫ که دوست نزديک آقای بوش هست را در بياورد)حالا که از شانس بدش دوباره آقای بوش انتخاب شد مانده چکار کند٫چون هفته پيش که امريکا سفيران کشورهای دوست را دعوت کرده بود برای سفير اسپانيا در امريکا دعوتنامه ای نرسيد.چند روز پيش دون خوان کارلوس (پادشاه اسپانيا )برای پا در ميانی سفری به آنجا کرد که هنوز نتيجه اش را٫ دستکم به من نگفته اند.از طرفی يکشنبه گذشته آقای chavez  رييس جمهور ونزويلا مهمان اسپانيا بود٫نميدانم در شوی اختصاصی خودش به آقای زاپاته رو (چابز تنها رييس جمهوری است که يک برنامه هفتگی تلويزيونی دارد که در آن جوک ميگويد٫آواز ميخاند...)چه ميگويد که روز بعد وزير امور خارجه در يک برنامه تلويزيونی آقای ازنار را متهم ميکند که در کودتای ماه می سال ۲۰۰۲ در ونزويلا که بر ضد چابز بود و تنها ۲ روز طول کشيد٫دست داشته و اينکه سفير اسپانيا در ونزويلا با رهبر کودتا تماس داشته٫خود چابز هم داستان را تاييد ميکند٫بعد معلوم ميشود که مدرکی وجود ندارد.حالا حزب آزنار ميگويد که  آقای زاپاته رو بايد وزير امور خارجه اش را برکنار کند ٫بايد رسمن عذر خاهی کند٫چطور ميشود که کسی را که ۸ سال رييس دولت اين مملکت  بوده  متهم به همدستی با يک کودتاچی کرد و غيره و غيره.بهر حال آقای چابز ۵ روز پيش رفت ولی دعوا هنوز ادامه دارد.اينه که من دوست ندارم جای ايشان باشم.تازه اينجور شغلها ترقی ندارد!! برای چيمه؟