نگاهی از دور

انتقام
نویسنده : زیتا - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۱۸
 
 

ساعت ۳ صبح است.دختر ۲۲ ساله ای در اتاقش در خواب خوشی فرو رفته.ناگهان با صدای زنگ تلفن همراهش از خواب بيدار ميشود٫خواب آلود و نگران میپرسد کی هستی.مردی با صدايی سرخوش و هوسباز از او قرار ملاقات ميخاهد٫دختر جوان با عصبانيت مکالمه را قطع ميکند و زير لب چند دشنام به اين مزاحم تلفنی ميدهد و ميخابد.چند دقيقه بعد دوباره تلفن زنگ ميزند٫ مردی ميخاهد که به بطور مجازی با او عشق بازی کند٫اينبار دختر جوان چند دشنام با صدای بلند و پيش از قطع کردن تلفن به اين مزاحم تلفنی ميدهد ولی ديگر نميتواند بخابد٫نه تنها بخاطر اينکه خيلی عصبانی است٫که هست٫ولی در ضمن چون مرتب تلفن زنگ ميزند و هر بار مردی تقاضايی دارد.سرانجام شب را به صبح ميرساند و  صبح٫ شکوه از محبوبيت ناگهانی خود به پليس ميبرد.و معلوم ميشود که نامزد قبلی اش٫متناسب با قرن تکنولوژی و ارتباطات از او انتقام گرفته!!يعنی شماره تلفن او را با يک پيام در يکی از تلويزيون های محلی که دير وقت شب فيلمهای پورنو(سوپر) ميگذارند و در پايين صفحه هم پيامهای داغ با شماره تلفن متقاضيان نوشته ميشود٫گذاشته است.و بينندگان اين کانال هم طبق ذوق و نياز خود به اين شماره ها زنگ ميزنند و قرار ميگذارند. در اين دنيای تکنولوژی و مجازی تنها٫انتقام مدرن و بشکلی مجازی!؟ نشده بود که حالا اين کمبود از بين رفت.اميدوارم که همه از اين آقا پسر اسپانيايی ياد بگيرند و جنگ را هم تنها مجازی کنند. آمين