نگاهی از دور

مراکشی ها
نویسنده : زیتا - ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٦
 

هر سال هزاران مراکشی بطور غير قانونی وارد اسپانيا ميشوند و صد ها نفر از آنها پيش از رسيدن به اسپانيا با مرگ آشنا ميشوند.در صد زيادی از اين مهاجران زير ۱۸ سال دارند و با دزدی همراه با خشونت گذران زندگی ميکنند.تا ۲سال پيش٫ خیابان های مرکز شهر در روز روشن جولانگاه اين بچه ها بود.اگرچه حالا اوضاع بهتر شده ولی هنوز هستند و طبق قانون چند روز در يک خابگاه نگهشان ميدارند و آزاد ميشوند.در مارس گذشته همين مراکشی ها با بمب گذاری در مترو مادريد ۲۰۰ نفر را کشتند.و چند روز پيش پليس توانست يک گروه از همين مراکشی هارا که نقشه انفجار دادگستری را داشتند دستگير کنند.جالب اينجاست که اين گروه را يک مصری که در رابطه با ۱۱ سپتامبر و برجهای دو قلو آمريکا در زندان هست رهبری ميکرده٫و در زندان٫ مراکشی های زندانی را وارد گروه تروريستی خود ميکرده.نوار قران را با صدای بلند از ضبط صوت اتاقش پخش ميکرده و اگر اسپانيايی ها اعتراض ميکردند٫نوچه هايش صدای آنها را خفه ميکردند و در تمام اين مدت زندانبانها گويی خواب بودند.براستی که همه آمادگی زندگی در يک کشور بنا شده بر قانون را ندارند؟يا بگفته معروف اگر به بعضی ها رو بدهند آستر هم ميخاهند؟روز شنبه مردم برای نخستين بار در بارسلونا به خيابان ريختند و به مسجدی که در تمام روز تا دير وقت شب از بلند گو قران پخش ميکردند اعتراض کردند.ميدانم که خاهند گفت دشمن اسلام هستند. ولی انگار اسپانيايی ها دارند بيدار ميشوند!