نگاهی از دور

گابريل گارسيا مارکز
نویسنده : زیتا - ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۱
 

امروز آخرين کار گابريل گارسيا مارکس با نام ( memorias de mis putas tristes)در مادريد به بازار آمد.ترجمه اش به فارسی محترمانه ميشود (خاطرات روسپی های غمگين من)و به فارسی کوچه و بازاری را خودتان حدس بزنيد.ميگويند داستان را از زندگی خودش گرفته.داستان مردی ۹۰ ساله که در روز تولد ۹۰ سالگی اش تصميم ميگيرد يک شب متفاوت به خودش هديه کند يعنی شب را با يک دختر بچه روسپی باکره بگذراند و .....

داستانی که در کشوری مثل مکزيک که در حال حاضر در آنجا زندگی ميکند و يا در کلمبيا که در آن بدنيا آمده٫مانند همه کشورهای جهان سومی با يک ديکتاتور که همه چيز را در انحصار عده ای خاص گذاشته که هر روز قربانش ميروند٫کاملن عادی است و تازگی ندارد.اما گارسيا مارکز با قلم توانايش شايد کمی وجدان جامعه را قلقلک بدهد.در دنيايی که همه در فاصله چشم بهم زدنی از وقوع هر حادثه ای باخبر ميشويم و به همان سرعت هم فراموش ميکنيم.شايد در زمانی که خاندن ۱۳۵ صفحه کتاب طول ميکشد٫ فرصتی باشد که کمی بيشتر به اين بردگی عصر تکنولوژی توجه شود.