نگاهی از دور

گامی برای آزادی انسان
نویسنده : زیتا - ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٢۱
 

آری گامی برای آزادی٫نه تنها برای زنان افغان٫که برای همه بشريت٫هر چند سمبليک.نميگويم با حق رای و رای دادن همه مشکلات زنان افغان ناپديد ميشود و يا در دور بعدی رئيس جمهور افغان يک زن خواهد بود.نه.اما اميدی به بهبود وضع زنان هست.با بکار گرفتن نيروی کار زنان لاجرم وضع اقتصادی جامعه بهتر ميشود٫و هر چه زود تر آغاز کنند بهتر.و اين نخستين گام بود.ميدانم که من يک احساسانی بدون درمان هستم٫اما ديروز هنگامی که زنان افغان را در پای صندوق رای گيری ديدم از خوشحالی گريستم.در اين دوره و زمانه که اخبار جهان پر از خشونت و مرگ است٫ بايد ديدن لبخند زن افغانی را جشن گرفت