نگاهی از دور

 
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢۳
 

سلام  ديشب كانال 5 اينجا فيلم ثريا پرنسي با چشمهايي غمگين را نشان داد هبچكدام از هنرپيشه ها را نميشناختم ( البته ز ياد اهل فيلم و سينما نيستم تنها چون مربوط به ايران بود نگاه كردم) در جمع بد نبود به دوستان وآشنايان زنگ زدم كه همه انرا ببيند  شايد اينجوري بفهمند كه با عربها فرق داريم و شاه مثل همه ايرانيها عاشق تمدن وزندگي مدرن وبيزار از وحشي گري بود در اين روز ها كه از هر چه با حجاب و مسلمان نماز خو ان ميترسند بايد از پخش فيلم هاي اينجوري ممنون بود ,هر بار كه 3 تا ژاپني بيچاره را نشان ميدهند كه عراقيهاي وحشي مسلمان با چاقو,بهتر بگم با  دشنه اي زبر گلوشان انها را تهديد به سر بريدن ميكنند از هرچه ادميزاد است نااميد ميشم  و با اجازه همه شما از طرف خودم و همه نوع بشر از حيوانات وحشي ودرنده پوزش ميخواهم چون دستكم حيوانات تنها براي تنازع بقا همديگر را ميكشند و هرگز حيوانات ديگر را شكنجه نميكنند آنوقت ما به آنها ميگويم وحشي ¡¡ .