نگاهی از دور

چیزهاپی برای نفهمیدن
نویسنده : زیتا - ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۳٠
 

 چیزهاپی هست که قابل فهمیدن نیست.
چیزهایی هم هست که به هیچ دلیل و برهانی پذیرفتنی نیست.
چرا همچنان شاهد این رخداد های وحشیانه هستیم؟
آیا شکنجه گران پس از اتمام کار اداری به خانه میروند و گونه فرزندان خود را میبوسند و ناهارشان را میخورند و مشغول دیدن تلویزیون میشوند و گاهی هم چرتشان میگیرد و همانجا به خواب میروند؟
جل الخالق! براستی اینها را هم تو آفریده ای؟