نگاهی از دور

نظر خواهی
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢۸
 

ميگن تعريف کردن از خود٫خودپسندی است.اما در اينجا٫آقای بلوچ عزيز نگاهی دارند به وبلاگ من.أنقدر حرفهای قشنگ در باره من نوشته اند که نميدانم چند بار آنرا خوانده ام.و اگر بگويم که شما هم آنرا بخوانيد٫ميشود تعريف از خود؟بعد اگر دوست داشتيد برگرديد و بقيه اين پست را بخوانيد.

نزديک به يک ماه است که آقای زاپاترو٫نخست وزير اسپانيا به هر جا که ميرود٫با سوت کشيدن و هو شدن  از طرف مردم روبرو ميشود.وقتی در مارس ۲۰۰۴ ٫با اختلاف نه چندان زيادی٫برنده انتخابات شد٫حتی در بدترين کابوسهايش هم اين روز ها را پيش بينی نميکرد.اگرچه در همه جای دنيا٫آدم همان را درو ميکند که خودش کاشته است.در آخرين روزهای دولت پيشين٫ يعنی در ست پس از انفجارات در متروی مادريد٫که اپوزيسيون٫گناهش را به پای دولت وقت٫يعنی حزب مردم به رهبری آقای ازنار نوشت٫اين هو کردن های مقامهای دولتی در مکانهای عمومی٫مد شد.در آن موقع٫همين آقای زاپاترو  و طرفدارانش٫اين نوع برخوردهای بچگانه را بطور دو پهلو و مشکوک٫رد ميکردند و درعين حال قابل فهم ميدانستند.حالا بدليل طرح درخواست حکومت محلی کاتالونيا که به مجلس مرکزی فرستاده اند و در يکی از بندهای آن ميخواهند که بجای استان کاتالونيا٫کشور کاتالونيا ناميده شوند٫و آقای زاپاترو که در موقع اءتلاف٫به آنها قول موافق داده٫ميگويد:اطلاق کلمه *کشور* به کاتالونيا به معنی جدايی طلبی نيست: و از اين طرح پشتيبانی ميکند.البته راه ديگری هم ندارد٫چون اگر موافقت نکند٫آنها هم دست از حمايت او برميدارند و ديگر دولتی در کار نخواهد بود و کار به انتخابات زودرس کشيده ميشود و طبق همه نظر خواهی ها٫هيچ شانسی ندارد.حتا ۳ وزير کابينه اش بطور علنی مخالفت خود را با اين طرح(نه با آقای زاپاترو) اعلام کرده اند.بد نيست نگاهی به نتيجه يکی از اين نظرخواهی ها  بيندازيد.خالی از لطف نيست.پرسش اين بود

:اگر شما صاحب يک شرکت يا کارخانه باشيد حاضريد که آقای زاپاترو٫شرکت يا کارخانه شما را اداره کند؟

پاسخ ۵۳٪ از مردم اسپانيا اين بود:نه  نتيجه کامل آن در اينجا است.