نگاهی از دور

يک مرد ايده آل!
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢٠
 

از وقتی که با بلاگ نيوز(بخش اسپانيايی زبان آن)همکاری ميکنم به بلاگهای اسپانيايی زبان بيشتر سر ميزنم.متن زير را در بخش وبلاگها٫لينک کرده ام.اما چون خيلی جالب است٫ترجمه آنرا برای شما عزيزان مينويسم.فکر ميکنم دوست داشته باشيد.

                         پنج راز برای خوشبختی يک زن                                     

۱ـخيلی مهم است که: مردی را پيدا کنيد که در کارهای خانه به شما کمک کند و شغل خوبی داشته باشد.

۲ـخيلی مهم است که:مردی را پيدا کنيد که شاد باشد و از رقص و پياده روی لذت ببرد و بتواند شما را  بخنداند.

۳ـخيلی مهم است که: مردی راپيدا کنيد مهربان٫ که بتوانيد از نظر روحی به او وابستگی پيدا کنيد٫ولی به اين دليل شما را زير فرمانش نبرد و دروغ نگويد

۴ـخيلی مهم است که: مردی راپيدا کنيد که معشوق خوبی باشد و ديوانه هماغوشی با شما.

۵ـخيلی مهم است٫ولی بسيار مهم است که اين چهار مرد همديگر را نشناسند.