نگاهی از دور

راه زندگی
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٢٦
 

شايد که ٫نميدانم به کجا ميروم.شايد هم مهم نباشد.

فکر ميکنم که پايان راه و رسيدن٫همه مساله نيست.

که مسير راه٫ کم از خط پايان نيست و توانايی هر شخص از لذت بردن از آن

آری نميدانم به کجا ميروم٫اما راهی را شروع کرده ام و تصميم دارم از هر گام آن لذت ببرم.

 


 
 
نمايش باشکوه زندگی
نویسنده : زیتا - ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱۸
 

ميدانم که ديدن ويديو در ايران سخت است.اما آنقدر اين آهنگ و هر دو خواننده اش را دوست دارم که نميتوانم از آن بگذرم.البته آن خانمی که ويديو با او شروع ميشود٫همين چند روز پيش٫به علت سرطان پانکراسی که دو سال با آن ميجنگيد٫از اين دنيا رفت.و اين مراسمی است که چند ماه پيش برای بزرگداشت او برگزار کرده بودند خود او و همه  ميدانستند که چند صباحی ديگر او نخواهد بود.اما ببينيد با چه قدرتی و با چه روحيه ای ميخواند.در جايی از مصاحبه اش گفت:

زندگی يک نمايش زيبا و با شکوه است.هر روز صبح که از خواب برمی خيزم و میبينم که هنوز در اين نمايش شگفت شرکت دارم٫خدا را بخاطر اين همه دست و دلبازی شکر ميکنم....

اميدوارم که بتوانيد ويديو را ببينيد و همزمان ترجمه سروده بسيار زيبای آنرا بخوانيد.اگر برای ديدن ويديو مشکلی داريد ميتوانيد اينجا را کليک کنيد

عشق بين ما تمام شد  /آنقدر که از آن سود برديم  /از آن همه که همديگر را در آغوش کشيديم/بدون اينکه حدی برای آن بگذاريم.

از فدا کردن خود با همه وجود/در هر نفس برای ديگری/ناگهان در يک روز دست خالی مانديم.

عشق ما تمام شد/از شدت بزرگی آن/هرگز نميتواند چيزی به اين زيبايی پايدار بماند.

چيزهای زيبا٫عمری کوتاه دارند/هرگز يک گل٫دو بهار را نديده.

از تو نوشيدم/مدت زيادی/از هم تغذيه کرديم/وحشيانه.

هرگز به زمستان فکر نمی کنيم/اما زمستان می رسد/حتا اگر نخواهيم.

و در يک صبح خاکستری/به هنگام در آغوش کشيدن همديگر/صدايی شکننده حس کرديم/سرد و خشک/چشمهايمان را بستيم/و بخود گفتيم

عشق بين ما تمام شد/آنقدر که از آن سود برديم/آنقدر که از آن استفاده کرديم.


 
 
رابطه فوتبال با...
نویسنده : زیتا - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۱٢
 

محل برگزاری مسابقه:آلمان.

کشورهای شرکت کننده:۳۲

اما مسابقات جام جهانی نيست.پس چی ميتونه باشه؟

اوه سر خوشگلتان را بدرد نياوريد٫خودم ميگويم.مسابقه *انتخاب زيبای جهانی* هست که بعنوان يکی از مراسم جانبی مسابقات جام جهانی فوتبال در شهر روست آلمان برگزار ميشود.۳ نفری که به فينال زسيده اند را در عکس می بينيد.

آن دختر زيبايی که در حال مرتب کردن موهايش هست از اسپانيا هست که دوم شده.أن دختر شکلاتی  از کشور توگو(ميدانيد کجاست؟)اول و نفر سوم هم از اکوادور.به هر حال اگر اين ۳ کشور در فوتبال به مقامی نرسند٫ميتوانند به زيبايی مردمشان بنازند.ما که از اين هم ......! اوه بگذريم.از حالا متن بعضی از کامنت ها را ميتوانم حدس بزنم.

ببينم چه کسی ميتواند معادلات و گمانه زنی های مرا به هم بريزد؟


 
 
عدالت مردانه
نویسنده : زیتا - ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۳/۳
 

ميگن در چند روستای ترکيه آمار خودکشی زنان بالا رفته.در روستای بات من در همين ۵ ماه اول سال ميلادی٫ ۳۶ زن خودکشی کرده اند.سازمانهای بين المللی حدس ميزنند که در نتيجه بالا بردن مجارات قتل های ناموسی در کشور٫مردان خانواده در يک دادگاه داخلی زنان را محاکمه و متهم بقتل ميکنند و برای اينکه در بند دادگاهای دولتی نيفتند٫آن زن را که آبروی خانواده محترمش را برباد داده وادار بخودکشی ميکنند.خوب ميماند آن مردی که در اين بی آبرويی شریک آن زن بوده.چه کسی بايد او را محاکمه و مجازات کند؟
از قديم گفته اند که چاقو دسته اش را نمی برد.نميدانم چرا می پرسم!!

خدايا چند تا بات من به روستای بات من ترکيه اعزام فرما.شايد به داد اين زنان برسد.