نگاهی از دور

کارناوال
نویسنده : زیتا - ساعت ۳:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢٩
 

فردا٫شنبه کارناوال جزاير قناری شروع ميشود که ۱۲ روز طول ميکشد.اين کارناوال شايد پس از ريو دژانيرو٫بزرگترين کارناوال در دنيا باشد.در اين ۱۲ روز بجز رقص و شادی عمومی در خيابان ها ۳ ملکه جشن انتخاب ميشود.يکی در گروه سنی ۶۰ سال به بالا٫يکی در گروه سنی کودکان و يکی هم جوان.دراگ کويين ها جای مخصوص خود را دارند و امسال گروه بانی ام را دعوت کرده اند٫بجز خواننده ها و گروهای محلی و ناسيونال.چند تا عکس از مراسم سال پيش برايتان ميگذارم.چون اينگونه جشن ها ديدنی است تا شنيدنی.


 
 
ديکتاتور خانگی
نویسنده : زیتا - ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۱
 

آخرين آمار در مورد طرز رفتار فرزندان با پدر و مادر خود در اسپانيا٫کاملن نگران کننده است.چون ۸٪ از پدر و مادر های اسپانيايی اعتراف کرده اند که تحت آزار روحی و جسمی فرزندان خود هستند.و ۴۰٪ اقرار دارند که با فرزندان خود کجدار و مريز ميکنند٫به زبان ديگر از فرزندان خود ميترسند و سعی ميکنند با آنها درگير نشوند.نکته مهم ديگر اينکه ۸۳٪ از اين ديکتاتورهای خانگی پسران هستند.يعنی مردان کوچولويی که مادر و گاهی پدر خود را کتک ميزنند يا تحقيرشان ميکنند.چه غمگين است دنيای آن زنی که در کودکی از پدر يا برادرش کتک ميخورد و بد ميبيند و در جوانی همسر محترم کبودش ميکند و در ميانسالی و پيری٫فرزندش از اين مهم بر میآيد.نميدانم چطور ممکن است فرزندی بتواند  با پدر يا مادرش بد رفتاری کند.آيا همه ما يک ديکتاتور در وجودمان داريم؟در چه زمانی آن عشق پدر٫همسر يا فرزند تبديل به تنفر و بد رفتاری ميشود؟چرا آن بوسه ها و نوازش ها جايش را به آزار روحی و خسمی ميدهد؟ما زنان چرا در همان اولين لحظه اين دگرديسی٫ نه نميگوييم؟چرا آنقدر آنرا از ديگران پنهان ميکنيم که ديگر راه نجاتی باقی نماند؟شايد وقتش رسيده باشد که بپذيريم مقصر خودمان هستيم که  نقش قربانی را انتخاب ميکنيم.بخصوص در مورد فرزندانمان اگر هميشه در برابر خواسته هايشان آری بگوييم٫در آينده٫نه را نمی پذيرد.


 
 
کاريکاتور
نویسنده : زیتا - ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
 

امروز در اسپانيا هم٫همه روز نامه ها و کانالهای تلويزيونی٫حرف و بحث در باره چاپ کاريکاتوری از پيامبر اسلام در يکی از روز نامه های دانمارکی و عکی العمل مسلمانان افراطی در اين مورد بود.بيشتر روزنامه نگاران و نويسندگان از آزادی بيان که در حد بالايی در کشورهای پيشرفته رعايت ميشود طرفداری ميکردند و چند تايی هم عقيده داشتند که نبايد حساسيت مسلمانان را برانگيخت.چون همه٫ نقطه نظرهای مسلمانان را ميدانيم٫من در اينجا حرفهای يکی از روزنامه نگاران طرفدار آزادی بيان را که در يک بحث تلويزيونی ميگفت می آورم٫تا حرف طرف مقابل را شنيده باشيم.ميگفت:چرا بايد ارزش های خودمان را بخاطر ديگران عوض کنيم؟پدران ما برای بدست آوردن اين آزادی بيان جنگيده و کشته شده اند٫زمانی که در مطبوعات ما٫کاريکاتور هايی از عيسی مسيح٫پاپ اعظم و سران مملکتی پر است٫در برنامه های تلويريونی يا کتابها٫اساس مسحيت در آزادی کامل٫زير سووال ميرود٫چرا بايد در مورد اسلام٫استثنا داشته باشيم؟چون ده هزار مجاهد انتحاری أماده بمب گذاری در متروهای اروپا دارند؟.مگر هنگامی که سران کشورهای اسلامی به اروپا می آيند٫اجبارشان ميکنيم که مشروب بنوشند که آنها وادرمان ميکنند که حجاب داشته باشيم؟وقتی زنان مسيحی در ايران به اجبار بايد پوشش اسلامی داشته باشند٫چرا زنان مسلمان در اروپا٫ممنوع الحجاب نباشند؟اگر همينطور پيش برويم٫ديگر در مملکت خودمان هم٫زنان بايد حجاب داشته باشند٫چون همسایه مسلمان ما به گناه می افتد و در رستوران نبايد مشروب بنوشيم٫چون در ميز بغلی يک مسلمان نشسته و احساسش جريحه دار ميشود.مگر کشورهای مسيحی از مسلمانان ميخواهند که قوانين مسيح را رعايت کنند٫مثلن که زنان برابر با مردان٫ارث ببرند؟....

اين شما و اين هم عکسی خيالی و کاريکاتوری از مسيح

 

En el nombre de JesusI don't drink alone, so I invited Jesus
 
     
بنظرم که  کاريکاتور اولی  مسيح ديده نميشود؟يکی ديگر ميگذارم.
 
                                                                                                         

 
 
آيا به ايرانی بودنتان افتخار ميکنيد؟
نویسنده : زیتا - ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۸
 

اصلن ايرانی بودن يعنی چه؟جزيی از يک کل بودن؟

مانند دانشجو بودن يا عضوی از حزب خاصی؟وقتی ميگوييم ايرانی هستيم٫تنها به يک منطقه جغرافيايی فکر ميکنيم؟يا شايد هم به تاريخ آن؟مگر ما در اين يا آن نقشی داشته ايم که به ان افتخار کنيم يا نه!؟

ممکن است به مردم کنونی ايران٫يعنی به خودمان افتخار کنيم؟مايی که در فرار از ناملايمات و در نتيجه از کشورمان٫گوی سبقت را از ديگر ممالک ربوده ايم؟...يا شايد چون خيلی خوب رانندگی ميکنيم٫خوب غيبت ميکنيم٫به محيط زيست احترام ميگذاريم٫در بخش خصوصی يا دولتی با درستکاری و صداقت کارمان را انجام ميدهيم٫زور نميگوييم و زير بار زور نميرويم؟شايد هم بخاطر اينکه حتا بخودمان دروغ ميگوييم و با اينکه دل پری از همسر يا فرزندمان داريم در بيرون از خانه و برای دوستان و آشنايان بدروغ از آنها بتی ميسازيم٫چون قادر نيستم واقعيت را بپذيريم؟اوه نميدانم شايد هم عينک شما با من فرق ميکند.راستی عينک شما چطور می بيند؟دوست دارم از واقعيت ها بگوييد٫شعار را برای تظاهرات و ميتينگ های انتخاباتی بگذاريم.


 
 
 
نویسنده : زیتا - ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۳
 

اين مطلب را با کمی دستکاری از يک بلاگ اسپانيايی کش رفتم و در کامنتش بهش گفتم که در بلاگم آنرا کپی خواهم کرد.پرسيد بخاطرش ترا فيلتر نمیکنند؟گفتم نه!سرگرم انرژی اتمی هستند.حالا امتحانش که ضرری ندارد.همراه با عکس زير نوشته بود

دانشمندان اظهار ميدارند که درجه حرارت کره زمين نسبت به سالهای پيش٬افزايش يافته٫و اضافه کرده بود*تصوير زير گواهی بر درستی اين اظهار نظر دانشمندان است.